Romana


PRIMARIA COMUNEI TOMNATIC
LEGISLATIE

INFORMATII DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU CONFORM ART. 5 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 544 / 2001 , CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE PRECUM SI HOTARARILE CU CARACTER NORMATIV ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMNATIC , PROCESELE - VERBALE ALE SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMNATIC SI DISPOZITIILE CU CARACTER NORMATIV EMISE DE PRIMARUL COMUNEI TOMNATIC

Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomnatic

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Tomnatic

Organigrama si Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomnatic

Codul de conduita al angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomnatic

Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Tomnatic

Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Coordonatele de contact ale Primariei comunei Tomnatic

Lista cuprinzand documentele de interes public

Lista categorii documente produse si_sau gestionate de Primaria comunei Tomnatic

Modalitatile de contestare

Proces verbal sedinta ordinara 8 decembrie 2011

Proces verbal sedinta extraordinara 28 decembrie 2011

Proces verbal sedinta extraordinara 16 ianuarie 2012

Proces verbal sedinta ordinara 31 ianuarie 2012

Proces verbal sedinta ordinara 7 februarie 2012

Proces verbal sedinta ordinara 27 martie 2012

Proces verbal sedinta ordinara 24 aprilie 2012

Proces verbal sedinta ordinara 17 mai 2012

Proces verbal sedinta extraordinara 24 mai 2012

Proces verbal sedinta extraordinara 3 iulie 2012

Proces verbal sedinta ordinara 13 august 2012

Proces verbal sedinta extraordinara 10 septembrie 2012

Proces verbal sedinta ordinara 26 septembrie 2012

Proces verbal sedinta extraordinara 1 octombrie 2012

Proces verbal sedinta ordinara 24 octombrie 2012

Proces verbal sedinta ordinara 19 noiembrie 2012

Proces verbal sedinta extraordinara 4 decembrie 2012

Proces verbal sedinta ordinara 19 decembrie 2012

Proces verbal sedinta extraordinara 8 ianuarie 2013

Proces verbal sedinta ordinara 23 ianuarie 2013

Proces verbal sedinta extraordinara 14 februarie 2013

Proces verbal sedinta ordinara 28 februarie 2013

Proces verbal sedinta ordinara 27 martie 2013

Proces verbal sedinta ordinara 22 aprilie 2013

Proces verbal sedinta ordinara 29 mai 2013

Proces verbal sedinta ordinara 27 iunie 2013

Proces verbal sedinta ordinara 31 iulie 2013

Proces verbal sedinta ordinara 16 august 2013

Proces verbal sedinta ordinara 23 septembrie 2013

Proces verbal sedinta ordinara 29 octombrie 2013

Proces verbal sedinta ordinara 21 noiembrie 2013

Proces verbal sedinta extraordinara 27 noiembrie 2013

Proces verbal sedinta ordinara 19 decembrie 2013

Proces verbal sedinta extraordinara 8 ianuarie 2014

Proces verbal sedinta ordinara 29 ianuarie 2014

Proces verbal sedinta ordinara 5 februarie 2014

Proces verbal sedinta extraordinara 25 februarie 2014

Proces verbal sedinta ordinara 20 martie 2014

Proces verbal sedinta extraordinara 31 martie 2014

Proces verbal sedinta ordinara 28 aprilie 2014

Proces verbal sedinta ordinara 29 mai 2014

Proces verbal sedinta ordinara 20 iunie 2014

Proces verbal sedinta ordinara 15 iulie 2014

Proces verbal sedinta extraordinara 17 iulie 2014

Proces verbal sedinta ordinara 20 august 2014

Proces verbal sedinta ordinara 10 septembrie 2014

Proces verbal sedinta extraordinara 29 septembrie 2014

Proces verbal sedinta ordinara 22 octombrie 2014

Proces verbal sedinta extraordinara 11 noiembrie 2014

Proces verbal sedinta extraordinara 13 noiembrie 2014

Proces verbal sedinta ordinara 27 noiembrie 2014

Proces verbal sedinta ordinara 15 decembrie 2014

Proces verbal sedinta extraordinara 19 decembrie 2014

Proces verbal sedinta extraordinara 31 decembrie 2014

Proces verbal sedinta extraordinara 7 ianuarie 2015

Proces verbal sedinta ordinara 29 ianuarie 2015

Proces verbal sedinta extraordinara 3 februarie 2015

Proces verbal sedinta ordinara 5 februarie 2015

Proces verbal sedinta ordinara 19 martie 2015

Proces verbal sedinta ordinara 14 aprilie 2015

Proces verbal sedinta extraordinara 4 mai 2015

Proces verbal sedinta ordinara 27 mai 2015

Proces verbal sedinta ordinara 30 iunie 2015

Proces verbal sedinta ordinara 8 iulie 2015

Proces verbal sedinta ordinara 27 august 2015

Proces verbal sedinta extraordinara 10 septembrie 2015

Proces verbal sedinta ordinara 17 septembrie 2015

Proces verbal sedinta ordinara 26 octombrie 2015

Proces verbal sedinta ordinara 9 noiembrie 2015

Proces verbal sedinta extraordinara 4 decembrie 2015

Proces verbal sedinta ordinara 15 decembrie 2015

Proces verbal sedinta de constituire 27 iunie 2012

Proces verbal sedinta ordinara 20 iulie 2012

RAPORT DE IMPLEMENTARE LEGEA NR. 544 DIN 2001 - ANUL 2015

RAPORT DE IMPLEMENTARE LEGEA NR. 52 DIN 2003 - ANUL 2015

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI TOMNATIC PUBLICATA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 33 DIN LEGEA NR. 153 DIN 2017
SALARIUL DE BAZA PENTRU FIECARE FUNCTIE IN PARTE / SPORURILE ACORDATE PENTRU FIECARE FUNCTIE IN PARTE

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI TOMNATIC PUBLICATA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 33 DIN LEGEA NR. 153 DIN 2017 in data de 30 MARTIE 2018
SALARIUL DE BAZA PENTRU FIECARE FUNCTIE IN PARTE / SPORURILE ACORDATE PENTRU FIECARE FUNCTIE IN PARTE

Proces - verbal sedinta extraordinara 4 ianuarie 2016

Proces - verbal sedinta ordinara 28 ianuarie 2016

Proces - verbal sedinta ordinara 2 februarie 2016

Proces - verbal sedinta extraordinara 16 martie 2016

Proces - verbal sedinta ordinara 29 martie 2016

Proces - verbal sedinta ordinara 14 aprilie 2016

Proces - verbal sedinta extraordinara 12 mai 2016

Proces - verbal sedinta ordinara 30 mai 2016

Proces - verbal sedinta extraordinara 14 iunie 2016

Proces - verbal sedinta de constituire 23 iunie 2016

Proces - verbal sedinta extraordinara 7 iulie 2016

Proces - verbal sedinta extraordinara 4 august 2016

Proces - verbal sedinta ordinara 24 august 2016

Proces - verbal sedinta ordinara 29 septembrie 2016

Proces - verbal sedinta ordinara 27 octombrie 2016

Proces - verbal sedinta ordinara 29 noiembrie 2016

Proces - verbal sedinta extraordinara 16 decembrie 2016

Proces - verbal sedinta extraordinara 23 decembrie 2016

Proces - verbal sedinta ordinara 29 decembrie 2016

Proces - verbal sedinta extraordinara 4 ianuarie 2017

Proces - verbal sedinta extraordinara 17 ianuarie 2017

Proces - verbal sedinta ordinara 31 ianuarie 2017

Proces - verbal sedinta extraordinara 17 februarie 2017

Proces - verbal sedinta ordinara 28 februarie 2017

Proces - verbal sedinta extraordinara 3 martie 2017

Proces - verbal sedinta ordinara 24 martie 2017

Proces - verbal sedinta extraordinara 10 aprilie 2017

Proces - verbal sedinta extraordinara 17 mai 2017

Proces - verbal sedinta ordinara 31 mai 2017

Proces - verbal sedinta extraordinara 15 iunie 2017

Proces - verbal sedinta ordinara 30 iunie 2017

Proces - verbal sedinta ordinara 27 iulie 2017

Proces - verbal sedinta ordinara 28 septembrie 2017

Proces - verbal sedinta extraordinara 16 octombrie 2017

Proces - verbal sedinta extraordinara 23 octombrie 2017

Proces - verbal sedinta extraordinara 24 octombrie 2017

Proces - verbal sedinta ordinara 26 octombrie 2017

Proces - verbal sedinta ordinara 16 noiembrie 2017

Proces - verbal sedinta ordinara 5 decembrie 2017

Proces - verbal sedinta extraordinara 8 decembrie 2017

Proces - verbal sedinta extraordinara 20 decembrie 2017

Proces - verbal sedinta extraordinara 4 ianuarie 2018

Proces - verbal sedinta ordinara 25 ianuarie 2018

Proces - verbal sedinta ordinara 22 februarie 2018

Proces - verbal sedinta extraordinara 14 martie 2018

Proces - verbal sedinta ordinara 29 martie 2018

Proces - verbal sedinta ordinara 19 aprilie 2018

Proces - verbal sedinta extraordinara 2 mai 2018

Proces - verbal sedinta ordinara 30 mai 2018

Proces - verbal sedinta ordinara 27 iunie 2018

Proces - verbal sedinta ordinara 23 iulie 2018

Proces - verbal sedinta ordinara 24 august 2018

Proces - verbal sedinta extraordinara 10 septembrie 2018

ANUNT PUBLIC REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV NR. 3493 DIN 2018
data afisarii 20.07.2018

ANUNT PUBLIC PRIVIND CONVOCAREA C.L. TOMNATIC IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 24.09.2018
data afisarii 18.09.2018

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI TOMNATIC PUBLICATA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 33 DIN LEGEA NR. 153 DIN 2017 in data de 30 SEPTEMBRIE 2018
SALARIUL DE BAZA PENTRU FIECARE FUNCTIE IN PARTE / SPORURILE ACORDATE PENTRU FIECARE FUNCTIE IN PARTE

Proces - verbal sedinta ordinara 24 septembrie 2018

Proces - verbal sedinta extraordinara 28 septembrie 2018

Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomnatic

Proces - verbal sedinta ordinara 29 octombrie 2018

RAPORT DE IMPLEMENTARE LEGEA NR. 544 DIN 2001 - ANUL 2016

RAPORT DE IMPLEMENTARE LEGEA NR. 52 DIN 2003 - ANUL 2016

RAPORT DE IMPLEMENTARE LEGEA NR. 544 DIN 2001 - ANUL 2017

RAPORT DE IMPLEMENTARE LEGEA NR. 52 DIN 2003 - ANUL 2017

Organigrama si Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomnatic
actualizata - anul 2018

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI TOMNATIC PUBLICATA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 33 DIN LEGEA NR. 153 DIN 2017 , CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE , IN DATA DE 31 MARTIE 2019
SALARIUL DE BAZA PENTRU FIECARE FUNCTIE IN PARTE / SPORURILE / ADAOSURILE , ACORDATE PENTRU FIECARE FUNCTIE IN PARTE

ANUNT PUBLIC REFERITOR LA ELABORAREA UNOR PROIECTE DE ACTE NORMATIVE NR. 1.418 DIN 16.03.2020

PROIECT H.C.L. NR. 18 DIN 12.03.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomnatic

PROIECT H.C.L. NR. 19 DIN 13.03.2020 privind stabilirea si aprobarea unor tarife si baremuri , pentru serviciile conexe serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din comuna Tomnatic , judetul Timis

PROIECT H.C.L. NR. 20 DIN 16.03.2020 privind stabilirea cotelor , valorilor impozabile , nivelurilor impozitelor si taxelor locale , taxelor speciale si amenzilor , in limitele si in conditiile titlului IX din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fis

PROIECT H.C.L. nr. 21 din 23.03.2020 privind aprobarea aderarii unitatii administrativ teritoriale comuna Valcani , in calitate de membru asociat , la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz Timis Vest

PROIECT H.C.L. nr. 22 din 25.03.2020 privind aprobarea modificarii anexei nr. 3 la Hotararea Consiliului Local al comunei Tomnatic nr. 3 din 13.01.2020 privind informatiile de interes public

DISPOZITIA nr. 38 din 25.03.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Tomnatic in sedinta ordinara pentru data de 31.03.2020Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC