Romana


PRIMARIA COMUNEI TOMNATIC
ANUNTURI DE ACHIZITIE

Anunt -INVITATIE DE PARTICIPARE - La procedura de atribuire a achizitiei publice atribuire directa pentru lucrari de extindere retea apa potabila in comuna Tomnatic judetul Timis Comuna Tomnatic, cu sediul in Tomnatic, nr.258, localitatea Tomnatic, in calitate de autoritate contractanta, in conformitate cu art.7 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, va invita sa depuneti oferta de pret pentru atribuirea contractului de lucrari de extindere retea apa potabila in comuna Tomnatic judetul Timis cod CPV- 45332200-5. Procedura de atribuire: achizitie directa prin sistemul SEAP Caietul de sarcini se va ridica de la sediul unitatii:Primaria Tomnatic nr.258, in perioada 26.07.2016- 01.08.2016, intre orele 09- 15. Criteriul de atribuire directa: -pretul cel mai scazut- conform art.187 al 3 lit.a. Ofertele ( DEVIZ OFERTA) se depune la sediul unitatii: Primaria Tomnatic nr 258, perioada: 26.07.2016- 03.08.2016, intre orele 09-14. Data limita pentru depunerea ofertei: 03.08.2016 ora 12 Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 03.08.2016 ora 15, la sediul autoritatii contractante, respectiv Primaria Tomnatic nr.258, localitatea Tomnatic, Procedura de atribuire: Faza finala a achizitiei se va face prin SEAP, cumparari directe din catalogul operatorului economic declarat castigator. Moneda in care se transmite oferta de pret: RON. Limba in care se redacteaza oferta: limba romana. Tipul de finantare: bugetul local. Perioada de valabilitate a ofertei: 3 luni . Nu se accepta depunerea de oferte alternative. Lucrarile care se vor executa sunt montare de teava PEHD DN63 montat hidrant. Data publicarii anuntului: 26.07.2016

ANUNT - INVITATIE DE PARTICIPARE
Anunt - Invitatie de participare la procedura de achizitie publica pentru lucrari construire cladire de birouri in comuna Tomnatic , cod CPV 45210000-2 lucrari de constructii de cladiri (Rev. 2)
Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC